Politika privatnosti

1. Opće informacije

Sljedeće napomene pružaju jednostavan pregled onoga što se događa s vašim osobnim podacima kada posjetite ovo web mjesto. Osobni podaci su svi podaci pomoću kojih vas se može osobno identificirati. Detaljne informacije o temi zaštite podataka možete pronaći u našoj izjavi o zaštiti podataka navedenoj ispod ovog teksta.

Prikupljanje podataka na ovoj web stranici

Tko je odgovoran za prikupljanje podataka na ovoj web stranici?

Obradu podataka na ovoj web stranici provodi operater web stranice. Njihove kontakt podatke možete pronaći u odjeljku “Obavijest o odgovornom tijelu” u ovoj izjavi o zaštiti podataka.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Osobne podatke prikupljamo samo kada nam ih vi sami stavite na raspolaganje npr. u okviru registracije, putem ispunjavanja obrazaca ili slanjem elektroničke pošte, u okviru narudžbe proizvoda ili usluga, slanja upita ili zahtjeva vezanih uz naše proizvode ili usluge te u sličnim situacijama u kojim ste odabrali pružiti nam podatke. Baza podataka i njen sadržaj ostaju u našoj tvrtki te pri izvršiteljima obrade i serverima koji djeluju u naše ime te su nam odgovorni. Zadržat ćemo kontrolu i odgovornost za korištenje svih osobnih podataka koje ste s nama podijelili.

Za koje namjene obrađujemo vaše osobne podatke?

Osobne podatke obrađujemo samo za određene, eksplicitne i legitimne namjene i nećemo ih obrađivati ni na koji način koji nije u skladu s tim namjenama. Takva namjena je, primjerice, odgovor na pitanje, unaprjeđenje iskustva posjete naših web-stranica ili portala, unaprjeđenje usluga općenito, ponuda usluga ili aplikacija, marketinške kampanje itd.

Koje su pravne osnove za obradu vaših osobnih podataka?

U skladu s važećim zakonodavstvom iz područja zaštite osobnih podataka vaše osobne podatke možemo obrađivati:

 • ako ste nam dali suglasnost za to (koju možete u bilo kojem trenutku opozvati)
 • ako je to potrebno kako bismo mogli sklopiti i/ili ispuniti ugovor s vama
 • ako je obrada nužna zbog zakonskih interesa koje provodi Craftcloud gmbH ili treća strana
 • ako to zahtijeva zakon (na primjer, u vezi s podacima na izdanom računu).

Alati za analizu i alati trećih strana

Kada posjetite ovu web stranicu, vaše ponašanje surfanja može se statistički procijeniti. To se uglavnom radi s takozvanim programima za analizu.

Detaljne informacije o ovim programima analize mogu se pronaći u nastavku.

2. Hosting

Vanjski hosting

Ovu web stranicu hostira vanjski pružatelj usluga (hoster). Osobni podaci prikupljeni na ovoj web stranici pohranjuju se na poslužiteljima domaćina. Ovo mogu biti IP adrese, zahtjevi za kontakt, meta i komunikacijski podaci, podaci o ugovoru, kontakt detalji, imena, pristup web stranici i drugi podaci generirani putem web stranice.

Hoster se koristi u svrhu ispunjenja ugovora s našim potencijalnim i postojećim korisnicima (čl. 6. st. 1. GDRP-a) te u interesu sigurnog, brzog i učinkovitog pružanja naše online ponude od strane profesionalnog pružatelja ( članak 6. stavak 1 GDPR-a). Ako je zatražen odgovarajući pristanak, obrada se odvija isključivo na temelju članka 6. stavka 1. GDPR-a. Suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Naš hoster će obrađivati ​​vaše podatke samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjavanje njegovih obveza izvršenja i slijedit će naše upute u vezi s tim podacima.

Koristimo sljedeći hoster:

Mittwald CM Service GmbH & Co. KG

Koenigsberger Strasse 4-6

32339 Espelkamp

Obrada narudžbe

S gore navedenim ponuđačem sklopili smo ugovor o obradi osobnih podataka. Ovo je ugovor koji zahtijeva zakon o zaštiti podataka, koji osigurava da se osobni podaci posjetitelja naše web stranice obrađuju samo prema našim uputama iu skladu s GDPR-om.

3. Opći podaci

Privatnost

Operateri ovih stranica vrlo ozbiljno shvaćaju zaštitu Vaših osobnih podataka. S vašim osobnim podacima postupamo povjerljivo i u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka i ovom Izjavom o zaštiti podataka.

Ako koristite ovu web stranicu, prikupljat će se različiti osobni podaci. Osobni podaci su podaci pomoću kojih vas se može osobno identificirati. Ova izjava o zaštiti podataka objašnjava koje podatke prikupljamo i za što ih koristimo. Također objašnjava kako i u koju svrhu se to događa.

Željeli bismo istaknuti da prijenos podataka na Internetu (npr. kod komunikacije e-poštom) može imati sigurnosne propuste. Potpuna zaštita podataka od pristupa trećih strana nije moguća.

Napomena o odgovornom tijelu

Odgovorno tijelo za obradu podataka na ovoj stranici je:

Craftcloud GmbH

Sonnenweg 7,

77871 Renchen-Ulm

Telefon: +49 (0) 7843 / 94 76 – 25

E-pošta: info@craftcloud.de

 

Odgovorno tijelo je fizička ili pravna osoba koja sama ili zajedno s drugima odlučuje o svrhama i načinima obrade osobnih podataka (npr. imena, e-mail adrese i sl.).

Trajanje pohrane podataka

Craftcloud gmbH prikuplja i koristi osobne podatke kako bi vam pružili optimalnu ponudu usluga i obavijestili vas o novim proizvodima. Ako za njih niste zainteresirani, uvijek nas o tome možete obavijestiti putem kontakt podataka u pravnoj obavijesti.

Podaci pohranjeni kod nas – uključujući i osobne podatke – bivaju pohranjeni sve dok to odgovara zakonskoj obvezi pohrane ili je prikladno za ispunjenje naših usluga.

Opće informacije o pravnoj osnovi za obradu podataka na ovoj web stranici

Ako ste pristali na obradu podataka, vaše ćemo osobne podatke obrađivati ​​na temelju članka 6. stavka 1. točke (a) GDPR-a ili članka 9. stavka 2. točke (a) GDPR-a, ako se obrađuju posebne kategorije podataka prema članku 9. stavak 1. GDPR-a.

U slučaju izričitog pristanka na prijenos osobnih podataka u treće zemlje, obrada podataka također se temelji na članku 49. stavku 1. točki (a) GDPR-a. Ako ste pristali na pohranjivanje kolačića ili pristup informacijama na vašem krajnjem uređaju (npr. putem otiska prsta uređaja. Suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku. Ako su vaši podaci potrebni za ispunjenje ugovora ili provedbu predugovornih mjera, vaše podatke obrađujemo na temelju članka 6. stavka 1. točke (b) GDPR-a.

Nadalje, obrađujemo vaše podatke ako su potrebni za ispunjavanje zakonske obveze na temelju članka 6. stavka 1. točke (c) GDPR-a. Obrada podataka također se može odvijati na temelju našeg legitimnog interesa u skladu s člankom 6. stavkom 1. točke (f) GDPR-a. Sljedeći stavci ove izjave o zaštiti podataka pružaju informacije o relevantnim pravnim osnovama u svakom pojedinačnom slučaju.

 

Napomena o prijenosu podataka u SAD i ostale treće zemlje

Između ostalog, koristimo alate tvrtki sa sjedištem u SAD-u ili drugim trećim zemljama koje nisu sigurne prema zakonu o zaštiti podataka. Ako su ti alati aktivni, vaši se osobni podaci mogu prenijeti u te treće zemlje i tamo obrađivati. Željeli bismo istaknuti da se u tim zemljama ne može jamčiti razina zaštite podataka usporediva s onom u EU. Na primjer, američke tvrtke obvezne su dati osobne podatke sigurnosnim tijelima, a da vi kao dotična osoba ne možete protiv toga pokrenuti pravni postupak. Stoga se ne može isključiti da će američke vlasti (npr. tajne službe) obraditi, procijeniti i trajno pohraniti vaše podatke na američkim poslužiteljima u svrhu praćenja. Nemamo utjecaja na te aktivnosti obrade.

 

Opoziv Vaše suglasnosti za obradu podataka

Mnoge radnje obrade podataka moguće su samo uz vaš izričiti pristanak. Privolu koju ste već dali možete opozvati u bilo kojem trenutku. Opoziv ostaje nepromijenjen na zakonitost obrade podataka koja se odvijala do opoziva.

 

Pravo na prigovor na prikupljanje podataka u posebnim slučajevima i na izravno oglašavanje (čl. 21. GDPR-a)

 1. Ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, u skladu s Članak 6. stavkom 1. točkom (e) ili (f), uključujući izradu profila koja se temelji na tim odredbama. Voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako voditelj obrade dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
 2. Ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom.

 

Pravo žalbe nadležnom nadzornom tijelu

U slučaju kršenja GDPR-a, pogođeni imaju pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, posebno u državi članici svog uobičajenog boravišta, radnog mjesta ili mjesta navodnog kršenja. Pravo na podnošenje pritužbe ne dovodi u pitanje bilo koji drugi upravni ili sudski pravni lijek.

 

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da podatke koje automatski obrađujemo na temelju vašeg pristanka ili u sklopu ispunjenja ugovora predamo vama ili trećoj strani u uobičajenom, strojno čitljivom formatu. Ako zatražite izravan prijenos podataka drugoj odgovornoj osobi, to će biti učinjeno samo u mjeri u kojoj je to tehnički izvedivo.

 

Informacije, brisanje i ispravak

U okviru važećih zakonskih odredbi imate pravo na besplatnu informaciju o svojim pohranjenim osobnim podacima, njihovom podrijetlu i primatelju te svrsi obrade podataka te, ako je potrebno, pravo na ispravak ili brisanje tih podataka u bilo kojem trenutku . U svakom trenutku nas možete kontaktirati ako imate dodatnih pitanja na temu osobnih podataka.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka. Za ovo nas možete kontaktirati u bilo kojem trenutku. Pravo na ograničenje obrade postoji u sljedećim slučajevima:

 

 • Ako osporavate točnost Vaših osobnih podataka koje pohranjujemo, obično nam treba vremena da to provjerimo. Za vrijeme trajanja ispita imate pravo zahtijevati ograničenje obrade Vaših osobnih podataka.
 • Ukoliko se obrada Vaših osobnih podataka dogodila/odvija se protuzakonito, umjesto brisanja možete zatražiti ograničenje obrade podataka.
 • Ako nam Vaši osobni podaci više nisu potrebni, ali su Vam potrebni za ostvarivanje, obranu ili ostvarivanje pravnih zahtjeva, imate pravo zahtijevati da se obrada Vaših osobnih podataka ograniči umjesto brisanja.
 • Ako ste uložili prigovor u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a, potrebno je odvagnuti vaše i naše interese. Sve dok još nije utvrđeno čiji interesi prevladavaju, imate pravo zahtijevati ograničenje obrade Vaših osobnih podataka.

Ako ste ograničili obradu svojih osobnih podataka, ti se podaci – osim za njihovo pohranjivanje – mogu koristiti samo uz Vaš pristanak ili za podnošenje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili za zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe ili iz razloga obrađuju se važni javni interesi Europske unije ili države članice.

 

SSL ili TLS enkripcija

Iz sigurnosnih razloga i radi zaštite prijenosa povjerljivih sadržaja, kao što su narudžbe ili upiti koje nam šaljete kao operateru stranice, ova stranica koristi SSL ili TLS enkripciju. Šifriranu vezu možete prepoznati po tome što se redak adrese preglednika mijenja iz “http://” u “https://” i po simbolu lokota u retku preglednika.

Ako je aktivirana SSL ili TLS enkripcija, podatke koje nam šaljete treće strane ne mogu čitati.

 

4. Prikupljanje podataka na ovoj web stranici

Kolačići

Naša web stranica koristi takozvane “kolačiće”. Kolačići su male tekstualne datoteke i ne uzrokuju nikakvu štetu vašem krajnjem uređaju. Oni se pohranjuju na vašem krajnjem uređaju ili privremeno tijekom trajanja sesije (kolačići sesije) ili trajno (trajni kolačići). Kolačići sesije automatski se brišu nakon vašeg posjeta. Trajni kolačići ostaju pohranjeni na vašem krajnjem uređaju sve dok ih sami ne izbrišete ili dok ih automatski ne izbriše vaš web preglednik.

U nekim slučajevima kolačići tvrtki trećih strana također se mogu pohraniti na vaš krajnji uređaj kada uđete na našu stranicu (kolačići trećih strana). Oni omogućuju nama ili vama korištenje određenih usluga tvrtke treće strane (npr. kolačići za obradu usluga plaćanja).

Kolačići imaju različite funkcije. Brojni kolačići su tehnički neophodni jer određene funkcije web stranice ne bi radile bez njih (npr. funkcija košarice ili prikaz videa). Ostali kolačići koriste se za procjenu ponašanja korisnika ili za prikaz oglašavanja.

Kolačići koji su potrebni za provedbu procesa elektroničke komunikacije, za pružanje određenih funkcija koje želite (npr. za funkciju košarice) ili za optimizaciju web stranice (npr. kolačići za mjerenje web publike) (nužni kolačići) pohranjuju se temeljem čl. 6  st. 1 (f) GDPR-a, osim ako nije navedena druga pravna osnova. Operater web stranice ima legitiman interes za pohranu potrebnih kolačića za tehnički besprijekorno i optimizirano pružanje svojih usluga. Ako je zatražena suglasnost za pohranjivanje kolačića i usporedivih tehnologija prepoznavanja, obrada se odvija isključivo na temelju te suglasnosti (čl. 6. st. 1. (a) GDPR-a); privolu je moguće opozvati u bilo kojem trenutku.

Možete postaviti svoj preglednik tako da budete obaviješteni o postavkama kolačića i dopustiti kolačiće samo u pojedinačnim slučajevima, isključiti prihvaćanje kolačića za određene slučajeve ili općenito i aktivirati automatsko brisanje kolačića kada se preglednik zatvori. Ako su kolačići deaktivirani, funkcionalnost ove web stranice može biti ograničena.

Ako kolačiće koriste tvrtke treće strane ili u svrhu analize, o tome ćemo vas posebno obavijestiti u ovoj izjavi o zaštiti podataka i, ako je potrebno, zatražiti vaš pristanak.

 

Suglasnost s Borlabsovim kolačićem

Naša web stranica koristi tehnologiju pristanka za kolačiće Borlabs za dobivanje vašeg pristanka na pohranjivanje određenih kolačića u vašem pregledniku ili na korištenje određenih tehnologija i dokumentiranje toga u skladu s propisima o zaštiti podataka. Dobavljač ove tehnologije je Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (u daljnjem tekstu Borlabs).

Kada uđete na našu web stranicu, Borlabs kolačić se pohranjuje u vaš preglednik, koji pohranjuje privolu koju ste dali ili povlačenje te privole. Ovi se podaci ne prosljeđuju pružatelju Borlabsovih kolačića.

Prikupljeni podaci pohranjuju se sve dok ne zatražite da ih izbrišemo ili sami izbrišete Borlabs kolačić ili više ne vrijedi svrha pohranjivanja podataka. Obvezna zakonska razdoblja čuvanja ostaju nepromijenjena. Pojedinosti o obradi podataka pomoću Borlabs Cookie mogu se pronaći na https://borlabs.io/kb/what-information-does-borlabs-cookie-store/.

Borlabsova tehnologija suglasnosti za kolačiće koristi se za dobivanje zakonski potrebne suglasnosti za korištenje kolačića. Pravna osnova za to je članak 6. stavak 1. točka (c) GDPR-a.

 

Dnevnici poslužitelja

Pružatelj stranica automatski prikuplja i pohranjuje podatke u takozvane log datoteke poslužitelja, koje nam vaš preglednik automatski šalje. Ovi su:

 • Vrsta i verzija preglednika
 • operativni sustav koji se koristi
 • URL preporuke
 • Ime glavnog računala koje pristupa
 • Vrijeme zahtjeva poslužitelja
 • IP adresa

Ovi se podaci ne spajaju s drugim izvorima podataka.

Ovi se podaci prikupljaju na temelju članka 6. stavak 1. točke (f) GDPR-a. Operater web stranice ima legitiman interes za tehnički ispravnu prezentaciju i optimizaciju svoje web stranice – u tu svrhu moraju se snimiti log datoteke poslužitelja.

 

Kontakt obrazac

Ako nam pošaljete upite putem obrasca za kontakt, vaše podatke iz obrasca za upit, uključujući kontakt podatke koje ste tamo naveli, pohranit ćemo u svrhu obrade upita i u slučaju naknadnih pitanja. Ne prosljeđujemo te podatke bez vašeg pristanka.

Ovi se podaci obrađuju na temelju članka 6. stavak 1. (b) GDPR-a ako se vaš zahtjev odnosi na ispunjenje ugovora ili je nužan za provedbu predugovornih mjera. U svim drugim slučajevima, obrada se temelji na našem legitimnom interesu za učinkovitu obradu upita upućenih nama (čl. 6. stavak 1. (f) GDPR-a) ili na vašem pristanku (čl. 6. stavak 1. (a) GDPR-a) ako je ovo upitano; privolu je moguće opozvati u bilo kojem trenutku.

Podaci koje unesete u obrazac za kontakt ostat će kod nas sve dok ne zatražite njihovo brisanje, opozovete privolu za pohranu ili više ne vrijedi svrha pohrane podataka (npr. nakon obrade vašeg zahtjeva). Obvezne zakonske odredbe – posebno razdoblja čuvanja – ostaju nepromijenjene.

 

Upit putem e-maila, telefona ili faksa

Ako nas kontaktirate e-poštom, telefonom ili faksom, vaš upit, uključujući sve proizašle osobne podatke (ime, upit), pohranit ćemo i obraditi u svrhu obrade vašeg zahtjeva. Ne prosljeđujemo te podatke bez vašeg pristanka.

Ovi se podaci obrađuju na temelju članka 6. stavak 1. (b) GDPR-a ako se vaš zahtjev odnosi na ispunjenje ugovora ili je nužan za provedbu predugovornih mjera. U svim drugim slučajevima, obrada se temelji na našem legitimnom interesu za učinkovitu obradu upita upućenih nama (čl. 6. stavak 1. (f) GDPR-a) ili na vašem pristanku (čl. 6. stavak 1. (a) GDPR-a) ako je ovo upitano; privolu je moguće opozvati u bilo kojem trenutku.

Podaci koje ste nam poslali putem zahtjeva za kontakt ostat će kod nas sve dok ne zatražite brisanje, opozovete svoj pristanak za pohranu ili više ne vrijedi svrha pohrane podataka (npr. nakon obrade vašeg zahtjeva). Obvezne zakonske odredbe – posebice zakonska razdoblja čuvanja – ostaju nepromijenjene.

 

Registracija na ovoj stranici

Možete se registrirati na ovoj web stranici za korištenje dodatnih funkcija na stranici. U tu svrhu unesene podatke koristimo samo u svrhu korištenja pojedine ponude ili usluge za koju ste se registrirali. Obavezne informacije koje se traže prilikom registracije moraju biti navedene u cijelosti. U protivnom ćemo odbiti registraciju.

Za važne promjene, poput opsega ponude ili tehnički nužnih promjena, koristimo e-mail adresu koju ste naveli prilikom registracije kako bismo vas na ovaj način obavijestili.

Podaci uneseni prilikom registracije obrađuju se u svrhu provedbe korisničkog odnosa uspostavljenog registracijom i, ako je potrebno, za iniciranje daljnjih ugovora (čl. 6. stavak 1. (b) GDPR-a).

Podatke prikupljene tijekom registracije čuvat ćemo sve dok ste registrirani na ovoj web stranici, a zatim ćemo ih izbrisati. Zakonska razdoblja čuvanja ostaju nepromijenjena.

 

5. Alati za analizu i oglašavanje

Google Analytics

Ova web stranica koristi funkcije usluge web analize Google Analytics. Davatelj je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Analytics omogućuje operateru web stranice analizu ponašanja posjetitelja web stranice. Operater web stranice prima različite podatke o korištenju, kao što su B. Prikazi stranica, duljina boravka, operativni sustavi koji se koriste i porijeklo korisnika. Ovi se podaci dodjeljuju krajnjem uređaju korisnika. Nema dodjele korisničkom ID-u.

Google Analytics koristi tehnologije koje omogućuju prepoznavanje korisnika u svrhu analize ponašanja korisnika (npr. kolačići ili otisak prsta uređaja). Podaci koje Google prikuplja o korištenju ove web stranice obično se prenose na Google poslužitelj u SAD-u i tamo pohranjuju.

Korištenje ove usluge temelji se na vašem pristanku u skladu s člankom 6. stavkom 1. (a) GDPR-a. Suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

 

Dodatak za preglednik

Možete spriječiti Google u prikupljanju i obradi vaših podataka preuzimanjem i instaliranjem dodatka za preglednik koji je dostupan na sljedećoj poveznici:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Više informacija o tome kako Google Analytics postupa s korisničkim podacima možete pronaći u Googleovoj izjavi o zaštiti podataka: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hr.

 

Obrada narudžbe

S Googleom smo sklopili ugovor o obradi narudžbe i u potpunosti primjenjujemo stroge zahtjeve njemačkih tijela za zaštitu podataka pri korištenju Google Analyticsa.

 

6. Dodaci i alati

YouTube s poboljšanom privatnošću

Ova web stranica uključuje videozapise s YouTubea. Operater web stranice je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

YouTube koristimo u proširenom načinu zaštite podataka. Prema YouTubeu, ovaj način rada znači da YouTube ne pohranjuje nikakve informacije o posjetiteljima ove web stranice prije nego pogledaju video. Međutim, prošireni način zaštite podataka ne isključuje nužno prijenos podataka YouTube partnerima. YouTube tako uspostavlja vezu s Google DoubleClick mrežom, bez obzira na to gledate li video.

Čim pokrenete YouTube video na ovoj web stranici, uspostavlja se veza s YouTube poslužiteljima. YouTube poslužitelj je obaviješten koju ste od naših stranica posjetili. Ako ste prijavljeni na svoj YouTube račun, omogućujete YouTubeu da vaše ponašanje surfanja izravno dodijeli vašem osobnom profilu. To možete spriječiti tako da se odjavite sa svog YouTube računa.

Nadalje, YouTube može spremiti razne kolačiće na vaš krajnji uređaj nakon pokretanja videozapisa ili koristiti usporedive tehnologije prepoznavanja (npr. otisak prsta uređaja). Na taj način YouTube može primati informacije o posjetiteljima ove web stranice. Ove informacije se koriste i.a. koristi se za prikupljanje video statistike, poboljšanje upotrebljivosti i sprječavanje pokušaja prijevare.

Ako je potrebno, nakon pokretanja YouTube videa, mogu se pokrenuti daljnje operacije obrade podataka na koje mi nemamo utjecaja.

YouTube se koristi u interesu atraktivne prezentacije naše online ponude. To predstavlja legitiman interes u smislu članka 6. stavak 1. (f) GDPR-a. Ako je zatražen odgovarajući pristanak, obrada se odvija isključivo na temelju članka 6. stavak 1. (a) GDPR-a u mjeri u kojoj suglasnost uključuje pohranu kolačića ili pristup informacijama na uređaju korisnika. Suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Više informacija o zaštiti podataka na YouTubeu možete pronaći u njihovoj izjavi o zaštiti podataka na: https://policies.google.com/privacy?hl=hr.

Vimeo

Ova web stranica koristi dodatke s video portala Vimeo. Davatelj je Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, SAD.

Ako posjetite neku od naših stranica opremljenih Vimeo videom, uspostavit će se veza s Vimeo poslužiteljima. Vimeo poslužitelj je obaviješten koju ste našu stranicu posjetili. Osim toga, Vimeo dobiva vašu IP adresu. Ovo također vrijedi ako niste prijavljeni na Vimeo ili nemate Vimeo račun. Informacije koje prikupi Vimeo prenose se na Vimeov poslužitelj u SAD-u.

Ako ste prijavljeni na svoj Vimeo račun, Vimeu omogućujete da vaše ponašanje surfanja izravno dodijeli vašem osobnom profilu. To možete spriječiti tako da se odjavite sa svog Vimeo računa.

Vimeo koristi kolačiće ili slične tehnologije prepoznavanja (npr. otisak prsta uređaja) za prepoznavanje posjetitelja web stranice.

Vimeo se koristi u interesu atraktivne prezentacije naše online ponude. To predstavlja legitiman interes u smislu članka 6. stavak 1. (f) GDPR-a. Ako je zatražen odgovarajući pristanak, obrada se odvija isključivo na temelju članka 6. staval 1. (a) GDPR-a u mjeri u kojoj suglasnost uključuje pohranu kolačića ili pristup informacijama na uređaju. Suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije i, prema Vimeu, na “legitimnim poslovnim interesima”. Detalje možete pronaći ovdje: https://vimeo.com/privacy.

Za više informacija o tome kako postupati s korisničkim podacima, pogledajte pravila o privatnosti Vimea na: https://vimeo.com/privacy.

 

Google web fontovi (lokalni hosting)

Ova stranica koristi takozvane web fontove koje osigurava Google za jedinstveni prikaz fontova. Google Fontovi instalirani su lokalno. Nema veze s Googleovim poslužiteljima.

Dodatne informacije o Googleovim web fontovima mogu se pronaći na https://developers.google.com/fonts/faq  i u Googleovoj izjavi o zaštiti podataka:

https://policies.google.com/privacy?hl=hr.

 

Google karte

Ova stranica koristi kartografsku uslugu Google Maps. Davatelj je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Za korištenje funkcija Google Maps-a potrebno je pohraniti svoju IP adresu. Te se informacije obično prenose na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo pohranjuju. Pružatelj ove stranice nema utjecaja na ovaj prijenos podataka. Ako je Google Maps aktiviran, Google može koristiti Google Web Fontove u svrhu jedinstvenog prikaza fontova. Kada pozovete Google Maps, vaš preglednik učitava potrebne web fontove u predmemoriju preglednika kako bi ispravno prikazao tekst i fontove.

Google karte se koriste u interesu atraktivne prezentacije naše online ponude i lakšeg pronalaženja mjesta koja smo naveli na web stranici. To predstavlja legitiman interes u smislu članka 6. stavak 1. (f) GDPR-a. Ako je zatražen odgovarajući pristanak, obrada se odvija isključivo na temelju članka 6. stavka 1. točke a GDPR-a u mjeri u kojoj suglasnost uključuje pohranu kolačića ili pristup informacijama na uređaju korisnika (npr. otisak prsta uređaja). Suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Pojedinosti možete pronaći ovdje: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/  i https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Više informacija o rukovanju korisničkim podacima možete pronaći u Googleovoj izjavi o zaštiti podataka: https://policies.google.com/privacy?hl=hr.

 

Google reCAPTCHA

Na ovoj web stranici koristimo “Google reCAPTCHA” (u daljnjem tekstu “reCAPTCHA”). Davatelj je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Svrha reCAPTCHA je provjeriti je li unos podataka na ovoj web stranici (npr. u obrascu za kontakt) učinjen ljudskim ili automatiziranim programom. Da bi to učinio, reCAPTCHA analizira ponašanje posjetitelja web stranice na temelju različitih karakteristika. Ova analiza počinje automatski čim posjetitelj web stranice uđe na web mjesto. Za potrebe analize, reCAPTCHA procjenjuje različite informacije (npr. IP adresu, koliko dugo posjetitelj web stranice provede na web stranici ili pokrete miša koje napravi korisnik). Podaci prikupljeni tijekom analize prosljeđuju se Googleu.

ReCAPTCHA analize rade u potpunosti u pozadini. Posjetitelji web stranice nisu obaviješteni da se analiza provodi.

Pohrana i analiza podataka odvija se na temelju članka 6. stavak 1. (f) GDPR-a. Operater web stranice ima legitiman interes u zaštiti svoje web ponude od zlonamjernog automatiziranog špijuniranja i SPAM-a. Ako je zatražen odgovarajući pristanak, obrada se odvija isključivo na temelju članka 6. stavak 1. (a) GDPR-a i. Suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Dodatne informacije o Google reCAPTCHA možete pronaći u Googleovim propisima o zaštiti podataka i Googleovim uvjetima korištenja na sljedećim poveznicama:

https://policies.google.com/privacy?hl=hr i  https://policies.google.com/terms?hl=hr

 

Korisnički s proširenim načinom zaštite podataka

Koristimo Userlike (u daljnjem tekstu “Userlike”) za obradu upita korisnika putem naših kanala podrške ili putem sustava za chat uživo. Pružatelj je Userlike UG (ograničena odgovornost), Probsteigasse 44 – 46, 50670 Köln.

Poruke koje nam šaljete mogu se spremiti u sustavu Userlike ticket ili na njih naše osoblje može odgovoriti u chatu uživo. Ako s nama komunicirate putem Userlikea, mi i Userlike pohranjujemo u. a. Vaše ime i adresa e-pošte, ako ste ih unijeli, i vaša povijest razgovora. Ovi podaci su sažeti u profilu.

Poruke upućene nama ostaju kod nas sve dok ne zatražite da ih izbrišemo ili dok svrha pohrane podataka više ne vrijedi (npr. nakon obrade vašeg zahtjeva). Obvezne zakonske odredbe – posebice zakonska razdoblja čuvanja – ostaju nepromijenjene.

Userlike se koristi na temelju članka 6. stavka 1. (f) GDPR-a. Imamo legitiman interes obraditi vaše upite što je moguće brže, pouzdanije i učinkovitije. Ako je zatražen odgovarajući pristanak, obrada se odvija isključivo na temelju članka 6. stavka 1. (a) GDPR-a. Suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

 

Dodatne informacije možete pronaći u Userlikeovoj izjavi o zaštiti podataka:

https://www.userlike.com/en/data-privacy  i https://www.userlike.com/en/blog/live-chat-software-datenschutz-dsgvo

 

Obrada narudžbe

S gore navedenim ponuđačem sklopili smo ugovor o obradi osobnih podataka. Ovo je ugovor koji zahtijeva zakon o zaštiti podataka, koji osigurava da se osobni podaci posjetitelja naše web stranice obrađuju samo prema našim uputama iu skladu s GDPR-om.

 

7. Pružatelji usluga e-trgovine i plaćanja

Obrada podataka o kupcima i ugovorima

Prikupljamo, obrađujemo i koristimo osobne podatke o kupcima i ugovorima za uspostavljanje, strukturiranje i promjenu naših ugovornih odnosa. Osobne podatke o korištenju ove web stranice (podatke o korištenju) prikupljamo, obrađujemo i koristimo samo u onoj mjeri u kojoj je potrebno da korisniku omogućimo korištenje usluge ili da korisniku naplatimo račun. Pravna osnova za to je članak 6. stavak 1. (b) GDPR-a.

Prikupljeni podaci o kupcima bit će izbrisani nakon završetka narudžbe ili raskida poslovnog odnosa te isteka svih postojećih zakonskih razdoblja čuvanja. Zakonska razdoblja čuvanja ostaju nepromijenjena.

 

Prijenos podataka po sklapanju ugovora o uslugama i digitalnom sadržaju

Osobne podatke prenosimo trećim stranama samo ako je to potrebno u okviru obrade ugovora, na primjer banci odgovornoj za obradu plaćanja.

Daljnji prijenos podataka se ne odvija ili samo ako ste izričito pristali na prijenos. Vaši podaci neće biti proslijeđeni trećim stranama bez vašeg izričitog pristanka, primjerice u reklamne svrhe.

Osnova za obradu podataka je članak 6. stavak 1. (b) GDPR-a, koji dopušta obradu podataka za ispunjenje ugovora ili predugovornih mjera.